Vanliga frågor

Varför finns Make Equal?

Vi finns för att förändra! Vi jobbar långsiktigt, metodiskt och förankrande men för att få mer fart på samhällsförändringen behöver vi också våga utmana, vända på perspektiv, väcka frågor, sätta agendan och skapa debatt. Vi är ständigt aktuella och vill påverka det dagliga samtalet kring de frågor vi arbetar med. Genom ett lösningsfokuserat angreppssätt vill vi få aktörer med makt att ta ansvar. Våra utbildningar och tjänster ger konkreta metoder och handfasta tips till alla som vill lyckas att jobba jämlikt och inkluderande i praktiken.


Hur startade Make Equal?

Make Equal grundades 2010 av Ida Östensson. Stiftelsen hette från början Crossing Boarders men bytte namn våren 2016. Ida startade stiftelsen utifrån sina egna erfarenheter från fritidssektorn och framförallt skateboardkulturen där hon ofta fått höra att “det inte finns några tjejer som vill åka”. Ida var skeptisk till detta och började därför tillsammans med några andra att testa olika metoder för att få fler tjejer intresserade av skateboard. Hon upptäckte att inte finns något som heter att “det inte finns tjejer som vill åka” utan såg tvärtom att det snabbt gick att skapa en förändring i skateboardkulturen  Ida förstod att om en målgrupp inte deltar i en verksamhet, så finns det dolda hinder som gör att den inte känner sig välkommen. Hon hade också tröttnat på att jämställdhet, inkludering, mångfald och jämlikhetsdebatten alltid hamnade i problemformuleringar och att alla organisationer visste ATT de borde jobba med dessa frågor men aldrig HUR. Tack vare detta bestämde sig  Ida för att starta Make Equal och att alltid jobba med lösningsfokuserade metoder, oavsett om det handlar om utbildning eller opinionsbildning.


Vilken organisationsform har Make Equal?

Insamlingsstiftelse. Make Equal stiftades av den nuvarande ordföranden Ida Östensson.


Varför är Make Equal en stiftelse?

Vi valde formen stiftelse för att  vi ville ha en ideell organisationsform men inte en medlemsbaserad organisation.


Hur startar man en stiftelse?

En stiftelse kan bildas av en eller flera personer för ett särskilt ändamål. Mer info om hur du gör finns på Skatteverkets hemsida.


På vilket sätt arbetar Make Equal för att nå sina mål?

Vi arbetar med utbildning, opinionsbildning och genom att utveckla ny kunskap i olika projekt. Det kan du läsa mer om här: https://makeequal.se/om-oss/


Vilka målgrupper riktar sig Make Equal till?

Vi har flera olika målgrupper. Våra utbildningar och uppdrag vänder sig framförallt till organisationer och verksamheter i offentlig, privat och ideell sektor. Vår opinionsbildning riktar sig primärt mot allmänheten, makthavare och beslutsfattare.


Hur finansieras Make Equal?

Make Equal finansieras dels genom försäljning av utbildningar, föreläsningar och konsulttjänster, dels genom projektbidrag från exempelvis Arvsfonden, MUCF, Internetfonden och Postkodlotteriet. Intäkterna som tillkommer stiftelsen är till för att utveckla och bredda verksamheten. Det är också möjligt för privatpersoner och/eller organisationer att stötta Make Equals arbete genom donationer och gåvor via Swish till 123 590 35 39 eller bankgiro 119-5528.


Har stiftelsen någon religiös eller partipolitisk koppling?

Stiftelsen är religiöst och partipolitiskt obunden.


Går det att engagera sig i Make Equal?

Vi är inte en organisation som organiserar ideellt engagemang utan består av anställda, praktikanter och en tillsatt styrelse. Däremot går det att bidra till vårt arbete genom att stötta oss i sociala medier, delta i våra kampanjer och ibland hjälpa oss med specifika insatser – i dessa fall ber vi om hjälp i våra sociala mediekanaler.


Vad menas med kompetensbaserad rekrytering och varför använder Make Equal det?

Med kompetensbaserad rekrytering menas att rekryteringsprocessen fokuserar på kompetensen som efterfrågas, i stället för allmän erfarenhet i form av CV. Vi använder oss av den modellen för att inte omedvetet lägga in värderingar i det vi läser i CV:t och för att fokusera på kompetenser som är relevanta för tjänsten i fråga. Processen är alltid anonym – vi vet inte namn, kön eller ålder på personen som söker tjänsten. Processen inleds med att de sökande svarar på ett antal frågor. Sedan kallas de utvalda till intervju där samtliga sökande får exakt samma kompetensbaserade frågor och arbetsprover. I denna rekryteringsform tar vi alltså inte emot CV eller personligt brev.


Var har Make Equal kontor?

Vi har ett kontor i Stockholm.


Vilka sitter i Make Equals styrelse?

Make Equals styrelse består av fem ledamöter och en ordförande. Läs mer om vilka personer som sitter i styrelsen och hur vår styrelse arbetar här: https://makeequal.se/om-oss/


Vad innebär Make Equals lösningsfokus?

Lösningsfokus innebär ett arbete där fokuset flyttas från problem till lösning. Alltid. Vi går till exempel aldrig in i en debatt utan att också ge förslag på hur problemet kan åtgärdas. Vi lägger alltid större vikt vid praktiska lösningar och metoder än beskrivning av problembilden när vi är ute och föreläser eller utbildar.


Hur ger Make Equals arbete resultat?

Make Equal har sedan starten 2010 utbildat över 100 000 personer från tusentals olika verksamheter. Tack vare våra utbildningar har dessa verksamheter fått konkreta verktyg och metoder för hur de kan skapa mer jämlika verksamheter. Genom våra kampanjer har vi nått över 100 miljoner människor i mediereach och flyttat fokus i flera politiska debatter.


Vilka sociala medier-kanaler finns Make Equal på?

Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.


Hur jobbar Make Equal i de kanalerna?

Vi använder våra kanaler till att sprida våra kampanjer och vårt arbete.


Hur kontaktar jag Make Equal?

Kontakt med oss sker enklast över mail. Du hittar kontaktuppgifter här: https://makeequal.se/kontakt/


Vilka samarbetar Make Equal med?

Vi tror mycket på samarbeten och ser därför alltid till att bjuda in andra relevanta aktörer när vi startar projekt eller kampanjer. När vi skriver debattartiklar eller arrangerar manifestationer gör vi det gärna tillsammans med andra. Våra samarbeten varierar över tid och beroende på vilka områden vi verkar inom.


Vilka anlitar Make Equal?

Make Equal anlitas för certifieringar, utbildningar, föreläsningar och konsulttjänster av organisationer och företag inom alla samhällssektorer. Ett urval av våra kunder finns presenterade längst ner på startsidan.


Hur definierar Make Equal centrala begrepp såsom jämlikhet, jämställdhet och inkludering?

Definitioner på våra centrala begrepp hittar du i vår ordlista.


Kan ni hjälpa mig att sprida information om mitt evenemang?

Vi får många frågor från arrangörer av bra och viktiga evenemang, som vill att vi ska använda våra kanaler för att marknadsföra dessa. Oftast tackar vi nej. Vi vill att det som postas i våra sociala kanaler ska ha en direkt koppling till vår egen verksamhet. Anledningen är att vi inte vill tappa fokus – skulle vi tacka ja till alla frågor vi får och börja sprida information om alla andras arrangemang och kampanjer skulle vi inte kunna få samma genomslag när vi gör det vi gör allra bäst: erbjuda praktiska lösningar i jämlikhetsarbetet.