Utvärdering och kvalitetssäkring

Som jämlikhetsexperter stöttar Make Equal företag och organisationer med praktiskt jämlikhetsarbete. Många uppdrag syftar till att stärka upp och kvalitetsutveckla en verksamhets befintliga strukturer som policystrukturer och kvalitetsmodeller kopplat till aktiva åtgärder i diskrimineringslagstiftningen.

Mer info om våra kundcase

Jönköpings kommun