MASKULINITETSNORMER

Fem personer som sitter i publiken på en föreläsning.

Killar och män är överrepresenterade inom självmord, missbruk, i våldsstatistiken och söker sällan hjälp för sina problem. Starka könsroller drabbar med andra ord alla. I skolan kan effekten bli en stark anti-pluggkultur, på arbetsplatsen kan det leda till en sexistisk jargong och i idrottsföreningen kan det resultera i en stark alkoholnorm. Make Equal stöttar företag och organisationer att förstå och förändra de maskulinitetsnormer som ligger till grund för mycket av dagens machokultur och mäns psykiska ohälsa. Utbildningarna ger inspiration och verktyg för att utvecklas på ett personligt plan och skapa ett tillåtande och inkluderande klimat inom er verksamhet.

VAD

Ökad kunskap om maskulinitetsnormer, vilka konsekvenser de kan få och hur ni som verksamhet kan skapa positiv skillnad för alla oavsett kön.

VARFÖR

Maskulinitetsnormer och ouppnåeliga ideal drabbar alla oavsett kön. Alltifrån ensamhet och grupptryck till trakasserier, ohälsa och våld. Genom att synliggöra och hantera dessa skadliga normer skapar vi trygghet och inkludering för fler.

HUR

Vi ger er kunskapshöjning, konkreta tips och verktyg på hur ni kan synliggöra och hantera maskulinitetsnormer hos er.

MÅLGRUPP

Passar alla verksamheter som vill skapa en trygg miljö för alla oavsett kön, men ger särskild effekt inom mansdominerade sektorer. 

Genom vårt projekt “Allt vi inte pratar om – Fritid & idrott” har vi även specifika verktyg och koncept för att jobba med unga killar inom fritids- och idrottssektorn. Mer information om “Allt vi inte pratar om – Fritid & idrott”