Tillgänglig arbetsplats

3 januari 2019

Är arbetsplatsen tillgänglighetsanpassad? Se då till att den fortsätter vara det. Se till att det inte finns hinder i lokalen som gör arbetsplatsen otillgänglig genom att till exempel inte lämna väskor och lådor i vägen.