Normbrytande behov

3 januari 2019

Om du tillhör normen på arbetsplatsen kan dina egna behov ses som självklara och lätta att tillgodoses, i jämförelse med någon som inte tillhör normen. Prioritera därför inte bort någons behov endast på den premissen.