Ledare sätter tonen

3 januari 2019

Personer med ledande positioner så som chefer har extra ansvar och sätter ofta tonen för det interna klimatet. Genom sin maktposition är det också som extra allvarligt om de utsätter andra för kränkningar eller trakasserier.