Kolla termer och begrepp

3 januari 2019

Utgå inte från att de ni vill nå förstår termer och begrepp som är självklara för er. Kontrollera detta genom att låta personer som inte ingår i er verksamhet läsa igenom information innan den går ut. Detta är särskilt viktigt när ni riktar er till målgrupper som till exempel har andra modersmål än svenska eller har kognitiva funktionsnedsättningar.