Invånare istället för medborgare

3 januari 2019

Var medveten om vad olika ordval sänder ut för signaler och vad de omfattar. Till exempel inkluderar ordet invånare alla som bor på en ort, medan ordet medborgare bara inkluderar de som är medborgare.