Fråga om pronomen

3 januari 2019

Anta inte andra människors pronomen och var konsekvent med att fråga alla, så att ingen känner sig utpekad på grund av deras könsuttryck. Om någons könsidentitet förvånar dig låt det stanna hos dig.