Förenkla för en ny

5 december 2018

Gör det enkelt att komma som nyanställd till er arbetsplats. Förklara alltid termer, förkortningar och minnen som kan vara svåra att förstå och känna igen sig i för de som är nya i verksamheten.