Bred representation

3 januari 2019

Se över representationen inom alla delar och nivåer i er verksamhet - inte bara inom organisationen som helhet. Hur ser det ut inom olika avdelningar? På olika befattningar? Underskatta inte effekten av att ha en bred representation och mångfald i er verksamhet. Det gör att fler kan identifiera sig med er och inger förtroende.