Bolla med flera

3 januari 2019

Fundera kring vilka kollegor du oftast bollar idéer med. Kanske kan du variera vilka du frågar för att få fler perspektiv?