fbpx

MASKULINITETSNORMER

Killar och män är överrepresenterade inom självmord, missbruk, i våldsstatistiken och söker sällan hjälp för sina problem. Starka könsroller drabbar med andra ord alla. I skolan kan effekten bli en stark anti-pluggkultur, på arbetsplatsen kan det leda till en sexistisk jargong och i idrottsföreningen kan det resultera i en stark alkoholnorm. Make Equal har tre olika utbildningskoncept som hjälper er att förstå och förändra de maskulinitetsnormer som ligger till grund för mycket av dagens machokultur och mäns psykiska ohälsa. Utbildningarna ger inspiration och verktyg för att utvecklas på ett personligt plan och skapa ett tillåtande och inkluderande klimat inom er verksamhet.

#KILLMIDDAG & ALLT VI INTE PRATAR OM

VAD

Öka er kunskap om normer, machokultur och maskulinitet samt få tips om hur ni kan skapa förändring.

VARFÖR

Genom att skapa ett öppet samtalsklimat ökar ni det psykiska välmåendet bland killar och män inom er verksamhet, vilket i förlängningen gynnar alla. Vi ger även killar och män konkreta metoder att skapa förändring utan att stjäla utrymme.

HUR

Utöver föreläsning, workshop och längre utbildning kan ni även boka en #Killmiddag där vi erbjuder:

  • Verksamhetsanpassade samtalsguider som baseras på utvalda teman.
  • Processledning av samtal.
  • Hjälp att konkretisera era funderingar.

Det går även att boka ett författarsamtal/panelsamtal med Thor Rutgersson, medförfattaren till boken ”Allt vi inte pratar om.” Baserat på boken håller Thor i en kortare föreläsning, följt av ett panelsamtal som han leder med frågor och ämnen från boken.

MÅLGRUPP

Passar alla verksamheter som vill ge killar och män verktyg för att öka sitt välmående och skapa förändring. Utbildningen kan hållas som föreläsning eller workshop för könsblandade grupper. Killmiddagen riktar sig dock enbart till som dem som definierar sig som killar eller män.

BESTÄLL BOKEN

Under 50 exemplar:
Adlibris


Över 50 exemplar:

Mängdrabatt vid större beställningar

DET BÖRJAR MED MIG

VAD

Öka förståelsen hos killar och unga män om att jämställdhet börjar med dem själva.

VARFÖR

Alla vinner på jämställdhet. Genom att förändra begränsande normer skapar vi ett tryggare och mer välmående samhälle. Detta utbildningskoncept ger en ökad förståelse och insikt om maskulinitetsnormer och hur vi skapar förändring. Namnet kommer från det perspektiv som genomsyrar metodmaterialet. Det börjar med mig innebär att den du framförallt har ansvar för – och kan förändra – är dig själv.

HUR

Materialet består av de tre lektionerna Fatta läget, Samtycke och En ny manlighet och innehåller bland annat föreläsningar, filmer, diskussionsfrågor och tid för självreflektion. Stort fokus läggs på att uppmärksamma bakomliggande strukturer, som hur vardagssexism och skämt normaliserar grövre våld samt hur vi skapar en samtyckeskultur.

Make Equals experter kan antingen hålla utbildningen direkt mot ungdomarna (vilket ofta rekommenderas) eller utbilda pedagoger i hur ni själva kan genomföra materialet tillsammans med ungdomarna. Metodmaterialet kan dessutom laddas ner kostnadsfritt på utrymmet.se/detborjarmedmig för er som vill genomföra utbildningen utan stöd för oss.

MÅLGRUPP

Den primära målgruppen är elever på gymnasiet, men materialet fungerar även utmärkt att använda i andra sammanhang utanför skolan. Materialet riktar sig främst till de som definierar sig som killar och män, men alla kan  delta. Eftersom materialet främst ska få killar engagerade bör gruppen delas upp efter kön. Då får killarna möjlighet att öppna upp sig, samtidigt som övriga inte behöver förklara och rättfärdiga sina upplevelser.

MACHOEFFEKTEN

VAD

Öka er kunskap kring begrepp som machonormer, maskulinitet, manlighet och jämställdhet samt få hjälp att se, förstå och förändra normerna som skapar machokulturer.

VARFÖR

Machonormer i en verksamhet drabbar alla, även de som vid första intrycket ser ut att trivas. Jämställdhetsarbetet befriar alla oavsett kön. Genom att förändra begränsande normer skapar vi tryggare och mer välmående verksamheter.

HUR

Ni får inspiration och verktyg för arbetet med att skapa ett klimat där alla oavsett kön känner sig trygga.

MÅLGRUPP

Passar alla typer av verksamheter som vill ha kunskap och inspiration om hur de kan motverka machonormen och skapa ett klimat som inkluderar alla.