JÄMLIKHETSEFFEKTEN

Vet ni att ni vill bli en mer inkluderande verksamhet men inte hur? Med vår metod Jämlikhetseffekten stöttar vi alla typer av verksamheter som vill jobba med praktiskt jämlikhetsarbete inom privat, offentlig och ideell sektor.

PRIVAT SEKTOR

VAD

Öka er kunskap om hur ni blir en mer inkluderande verksamhet. Med vår metod Jämlikhetseffekten tar vi er från ord till handling i praktiskt jämlikhetsarbete.

VARFÖR

Jämlika företag är mer lönsamma och har en starkare innovationskraft. Dessutom får de ett mer progressivt varumärke och blir attraktiva arbetsgivare för fler.

HUR

Vi kompetensutvecklar medarbetare, chefer och ledningsgrupper. Vi stöttar er i att hitta innovativa lösningar med fokus på nyttan och vinsterna med inkludering och jämlikhet.

MÅLGRUPP

Företag som vill arbeta framgångsrikt med praktiskt jämlikhetsarbete.  

OFFENTLIG SEKTOR

VAD

Öka er kunskap om hur ni blir en mer inkluderande verksamhet. Med vår metod jämlikhetseffekten tar vi er från ord till handling i praktiskt jämlikhetsarbete.

VARFÖR

Det är en del av uppdraget som offentligt anställd att ge jämlik service och ett inkluderande bemötande för att finnas till för samtliga invånare.

HUR

Vi ger er metoder och verktyg för både det interna inkluderingsarbetet och för det externa i mötet med invånarna. Vi hjälper er att nå underrepresenterade grupper genom att skapa en jämlik och inkluderande verksamhet.

MÅLGRUPP

Verksamheter i offentlig sektor som vill arbeta med praktiskt jämlikhetsarbete.

IDEELL SEKTOR

VAD

Öka er kunskap om hur ni blir en mer inkluderande verksamhet. Med vår metod Jämlikhetseffekten tar vi er från ord till handling i praktiskt jämlikhetsarbete.

VARFÖR

I idéburna verksamheter ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Genom praktiska och beprövade metoder stöttar vi er i att skapa en jämlik verksamhet som lockar medlemmar och når ut brett.

HUR

Vi stöttar er i att synliggöra och undanröja hinder och nå underrepresenterade grupper så att fler kan inkluderas på lika villkor.

MÅLGRUPP

Ideella verksamheter och föreningar som vill arbeta med praktiskt jämlikhetsarbete.