fbpx

JÄMLIKHETSCERTIFIERING

VAD

Vill ni investera i ert jämlikhetsarbete och skapa förändring på lång sikt? Vår jämlikhetscertifiering är ”best of” Make Equal och hjälper er att nå hållbara effekter för ökad jämlikhet och inkludering. Certifieringen innehåller bland annat kartläggning av diskriminering och begränsande normer, skräddarsydda strategier och kunskapshöjande insatser.  Vi ger er verktyg för att långsiktigt lyckas med inkluderingsarbetet.

VARFÖR

Jämlika verksamheter är mer effektiva, har ett mer progressivt varumärke och är attraktiva arbetsgivare för fler.

HUR

Vi arbetar vi långsiktigt för att alla ska kunna vara en del av förändringsarbetet. Jämlikhetscertifieringen innehåller
bland annat:

 

Kartläggning. Vår unika enkättjänst Make Equal Analytics mäter bland annat upplevelser av diskriminering, begränsande normer och utanförskap i er verksamhet. Med tjänsten Make Equal Check granskar verksamhetens olika delar, till exempel interna policys, mäter taltid på möten, genomför intervjuer och observationer på plats.

 

Optimering. Utifrån kartläggningen tar vi fram en rapport med en analys av verksamheten. Vi fokuserar på era utmaningar med våra tips och rekommendationer för ert framtida jämlikhetsarbete.

 

Utbildning. Utifrån kartläggningen skräddarsyr vi utbildningsinsatser för medarbetare och ledning i vår metod jämlikhetseffekten.

 

Handledning. Efter utbildningen tillsätts en jämlikhetsgrupp från verksamheten som vi handleder och stöttar för det fortsatta arbetet.

 

Uppföljning. Vi följer upp och utvärderar resultatet från insatserna för att ta fasta på styrkor och utmaningar samt göra en plan för det fortsatta arbetet.

 

 Vid frågor och offert vänligen kontakta , strategisk ledare för uppdragsverksamheten. 

MÅLGRUPP

Både privata, offentliga och ideella verksamheter som vill ta ett helhetsgrepp om jämlikhets- och inkluderingsarbetet.