Näthatshjälpen

Näthatshjälpen ska bli ett digitalt verktyg som ger situationsanpassade råd, resurser och handlingsplaner till både individer och organisationer som arbetar inom civilsamhället. Det finns redan idag många guider och hjälpmedel för personer som drabbas av näthat, men ofta är dessa väldigt omfattande, svåra att förstå och inte anpassade utifrån specifika situationer. Med vårt ettåriga MUCF-finansierade projekt Näthatshjälpen vill vi sammanfatta, målgruppsanpassa och tillgängliggöra den information och de hjälpmedel som finns. Tanken med Näthatshjälpen är att det ska kunna bidra till ett mer demokratiskt samhälle, där personer eller organisationer som drabbas kan få ett större stöd och skydd online.

Kontakta oss