ALLIERAD

I en värld där fler och fler organiserar sig i fascistiska och odemokratiska rörelser behövs en stark motkraft. I det treåriga Arvsfondsfinansierade projektet Allierad kommer vi ta fram metoder för den som vill alliera sig i någon annans kamp men inte vet hur. Vi tror att det finns många som inte själva utsätts för diskriminering som vill engagera sig för jämlikhet. Tillsammans med ett nätverk av aktivister och med våra samarbetsorganisationer kommer vi fokusera på att ta fram verktyg för detta. Allierad – för att din kamp är min kamp.

Är du vår aktivist?

Vi behöver bli många som har modet och verktygen att jobba för en jämlik värld mot diskriminering och tystandet av vissa grupper. Vi behöver hitta sätt att fånga upp allt engagemang som finns. Vi vill, tillsammans med vårt aktivistnätverk, inspirera och uppmuntra fler till alliering. Är du den vi söker?

Allierad söker dig som idag är engagerad eller tidigare har engagerat dig i samhällsfrågor och arbete med att motarbeta förtryck (antingen i en ideell organisation eller i någon annan form) och som vill bli en allierad aktivist. Med aktivist menar vi individer eller grupper som genomför medvetna aktiviteter och handlingar, för att påverka och för att skapa förändring politiskt eller socialt. Allierad ger dig möjlighet att engagera dig, att få vara med och skapa och testa nya metoder och verktyg samt att bidra till ett schysstare samhälle. Make Equals aktivistnätverk kommer bestå av 15-20 personer i åldern 18-25 år som aktivt arbetar mot förtryck och för ett inkluderande samhälle tillsammans med Make Equal. Alla som deltar i aktivistnätverket utbildas och får möjligheten att arbeta tillsammans med andra passionerade rättvisekämpar!

Vem är du?

  • Du ställer dig bakom Make Equals värdegrund
  • Du vill vara med och skapa förändring
  • Du använder dina privilegier för att synliggöra och motarbeta orättvisor
  • Du har tid att driva dessa frågor på din fritid
  • Du är från 18 till 25 år

Ansök

Fyll i detta formulär. Dessa är frågorna du ska besvara.

1. På vilket sätt har du erfarenhet av att engagera dig i samhällsfrågor och i arbete mot förtryck?

2. Varför vill du bli en allierad aktivist och på vilket sätt kan du bidra till Make Equals nya nätverk?

3. Är du bekant med det begreppet tolkningsföreträde? Och om ja, vad betyder det för dig?

4. Ge förslag på hur en som inte själv utsätts kan agera och alliera sig när någon:
– Nekas att gå på bussen, medan du själv släpps på
– Blir utsatt för näthat i en facebooktråd du följer
– Medvetet kallas för fel kön av lärare i klassrummet/kollega i fikarummet

Länk till ansökningsformuläret. Vi vill ha din ansökan om att ingå i aktivistnätverket, med personlig presentation och svar på frågorna, senast 16 december 2018. Frågor skickas till 

Projektet Allierad finansieras av: