fbpx

Hedemora kommun – Webbutbildning, metodmaterial, föreläsningar

Tillsammans med Hedemora kommun, Länsstyrelsen Dalarna och produktionsbolaget Learnways har Make Equal tagit fram en webbutbildning om inkluderande bemötande som lanserades under 2018. Vi har även tagit fram ett metodmaterial för att jämlikhetsanalysera kommunens beslut och verksamhet, samt föreläst och utbildat för flera olika målgrupper inom kommunen. Webbutbildningen är gratis och finns tillgänglig på www.jamliktdalarna.se.