fbpx

Comviq – Make Equal Check

Make Equal har gjort en genomlysning av Comviqs organisation ur ett jämlikhetsperspektiv. Genom flera olika kartläggningsmetoder tog vi tempen på företaget. Bland annat mätte vi taltid och härskartekniker, granskade styrdokument, analyserade lokalens utformning och genomförde intervjuer med nyckelpersoner. Kartläggningen presenterades för styrelsen i en rapport tillsammans med våra rekommendationer för det fortsatta arbetet. Läs mer om Make Equal Check här.