fbpx

Förändringsarbete för en inkluderande verksamhet

Alla verksamheter behöver arbeta främjande med inkludering för att alla ska nå sin fulla potential på jobbet. Vi stöttar verksamheter i privat och offentlig sektor med praktiskt jämlikhetsarbete. Med Make Equals metod Jämlikhetseffekten processleder vi er att nå nya resultat utifrån era specifika behov och mål.

 

Vi erbjuder en skräddarsydd kombination av våra tjänster på tre nivåer: ökad förståelse, ny färdighet eller långsiktig förändring.

 

Johanna Piroth

Uppdragssamordnare

076 – 595 03 38

FÖRSTÅELSE

FÄRDIGHET

FÖRÄNDRING

  • Höja medvetenheten
  • Gemensam kunskapsgrund

  • Mer inkluderande beteende
  • Större förståelse och insikt
  • Gemensam bild av det praktiska förändringsarbetet

  • Inkluderande bemötande och beteende
  • Praktiskt förändringsarbete som en självklar del av organisationen

Vi föreläser och workshopar en kunskapshöjning som inspirerar och motiverar er att satsa på jämlikhet.

Vi processleder ett förändringsarbete med kartläggning och kompetensutveckling. Med interaktivitet och vardagsnära verktyg stöttar vi er att börja vara mer inkluderande i verksamheten.

Vi lyfter ert systematiska förändringsarbete med kartläggning, kompetensutveckling, kvalitetssäkring och metodutveckling. Med vår expertis implementerar vi jämlikhet i kultur, struktur och styrning.