Förändringsarbete för en mer jämlik och inkluderande verksamhet

Alla verksamheter behöver arbeta främjande med inkludering för att alla ska nå sin fulla potential på jobbet. Vi stöttar verksamheter i privat och offentlig sektor med praktiskt jämlikhetsarbete. Med Make Equals metod Jämlikhetseffekten processleder vi er att nå nya resultat utifrån era specifika behov och mål.

Vi erbjuder en skräddarsydd kombination av våra tjänster på tre nivåer: ökad förståelse, ny färdighet eller långsiktig förändring.

Malin Averstad Ryd
Uppdragssamordnare
072 – 021 30 00

Make Equals hjärta med ett likamed-tecken i mitten.

FÖRSTÅ

Vi föreläser och workshopar en kunskapshöjning som inspirerar och motiverar er att satsa på jämlikhet.

  • Höja medvetenheten
  • Gemensam kunskapsgrund

FÄRDIGHET

Vi processleder ett förändringsarbete med kartläggning och kompetensutveckling. Med interaktivitet och vardagsnära verktyg stöttar vi er att börja vara mer inkluderande i verksamheten.

  • Mer inkluderande beteende
  • Större förståelse och insikt
  • Gemensam bild av det praktiska förändringsarbetet

FÖRÄNDRING

Vi lyfter ert systematiska förändringsarbete med kartläggning, kompetensutveckling, kvalitetssäkring och metodutveckling. Med vår expertis implementerar vi jämlikhet i kultur, struktur och styrning.

  • Inkluderande bemötande och beteende
  • Praktiskt förändringsarbete som en självklar del av organisationen