Sommarvärdar i upprop för textning av Sommar i P1

10 juli 2020

“Vi har under en tid nu tagit del av berättelser av debattörer om hur personer som är döva eller hörselskadade kan följa hyllningarna, debatterna och media runt omkring, men aldrig får ta del av själva programmen. I Sverige finns ungefär 10 000 döva personer och ca 1,3 miljoner personer med nedsatt hörsel. För denna grupp är Sommar i P1 inte tillgängligt.”

Detta skriver 12 av årets sommarpratare idag i en debattartikel i DN. Syftet med debattartikeln är att uppmana Sveriges Radio att själva bistå med textade och teckenspråkstolkade versioner av Sommar i P1, något som gjorts ideellt de senaste två åren efter misslyckade försök med att få Sveriges Radio att själva erbjuda tillgängliggjorda versioner. Bland undertecknarna för debattartikeln hittas Ulf Lundell (musiker, författare, bildkonstnär), Therese Lindgren (influencer) och Rojda Sekersöz (filmregissör).

Frågan om att tillgängliggöra Sommar i P1 ha varit uppe för debatt flera gånger de senaste åren men programchefen Bibi Rödöö har i uttalanden menat att detta inte hör till Sveriges Radios uppdrag och att de åtminstone inte kommer att erbjuda transkribering inom den närmaste tiden.

Som en del av projektet Allierad har därför organisationen Make Equal samlat några av årets Sommarvärdar och bett dem att ta ställning och lyfta frågan ännu en gång till Sveriges Radio och Sommar i P1-redaktionen. 

"Att vara allierad är att lyfta även de frågor som inte direkt drabbar oss själva. Berättelserna vi får höra i Sommar i P1 startar ofta stora och viktiga samtal över hela Sverige. Jag tror att många som själva inte påverkas av till exempel hörselnedsättning kan föreställa sig att inte kunna ta del av de berättelserna." säger Maria Johansson som är projektledare för Allierad på Make Equal.

Initiativtagarna till det ideella nätverk som för andra året i rad textar och teckenspråkstolkar sommarprogrammen välkomnar uppropet och debattartikeln och ställer sig positiva till alla som hjälper till att sätta ljus på frågan och visa på det stora behovet.

“Vi för hela tiden en dialog med Sveriges Radio för att kunna hitta lösningar på detta, och för att visa på den stora efterfrågan som finns. Att förlita sig till ideella resurser är inte hållbart och inget vi anser att ett statligt bolag, som finansieras via skattebetalarna i Sverige, kan fortsätta med.“ skriver Zara Strömstedt som representant för initiativtagare och administratörer för gruppen.

För mer information, kontakta:

Maria Johansson, projektledare på Make Equal

073 752 53 70