Sofia Mirjamsdotter – Crossing Boarders idol för mars 2013!

3 april 2013

Crossing Boarders utser frilansjournalisten Sofia Mirjamsdotter till mars månads Crossing Boarders-idol 2013. Motiveringen lyder: ”I stunden är vi många som knyter handen i fickan när vi bevittnar orättvisor. Vi går därifrån, pratar om det och önskar att vi hade gjort något. Att vi hade varit en motkraft, att vi hade sagt ifrån och att hade vi haft mod att utmana den som bekvämt kan sätta sig över andra. Den 8 mars på Grävande journalisters konferens gjorde Sofia Mirjamsdotter precis detta när hon gick upp till scenen och begärde ordet. Hon och många andra tyckte att samtalseventet mellan bland annat Janne Josefsson, Täppas Fogelberg och Maria Sveland hade övergått i ett riktat angrepp mot Sveland som person. I publiken var det tyst men på twitter gick diskussionen varm; ”någon borde göra något”. Sofia blev denna någon. Sofia är månadens idol för att det krävs mod att göra det hon gjorde. För att många ska säga ifrån krävs det ofta någon som gör det först och som ger mod till andra. Tack för peppen Sofia, här kommer lite pepp tillbaks!” Crossing Boarders jobbar för att främja ett jämställt deltagande i fritidsverksamheter. Månadens idol är en utmärkelse som delas ut till personer som gjort en insats som utmanar normer, bekämpar diskriminering och sår ett frö till positiv förändring. Händelsen på Grävande journalisters konferens har kanske främst uppmärksammats i media på grund av att Sofia använde sig av ordet ”gubbslem”, inte på grund vad hon faktiskt ville förmedla efter att tillsammans med Linda Evereus (journalist, SR) brutit in. Med utmärkelsen vill Crossing Boarders sätta fokus på handlingen och nyhetsvärdet i att våga säga ifrån på stående fot. – Ibland handlar människor på  sätt som varken är de mest bekväma, trygga eller personligt gynnsamma. De gör det för att det är nödvändigt och för att ”någon” måste göra det. Jag tror att för varje gång någon vågar resa sig upp och säga ”stopp” så passerar åtskilliga tillfällen då människor knyter näven i fickan. Vi hoppas att Sofia Mirjamsdotters exempel kan inspirera fler att göra likadant och att tillfällena då man tänker att ”någon borde ha gjort något” blir färre i framtiden, säger Ida Östensson på Crossing Boarders. Samma dag som Grävande journalisters konferens släppte Crossing Boarders en rapport som följer upp  Twitterbarometern med Sveriges mest inflytelserika twittrare. I rapporten mäter Crossing Boarders hur jämställt personerna i Twitterbarometern har twittrat. Sofia Mirjamsdotter som twittrar under namnet Mymlan placerar sig högt upp på listan över de mest jämställda twittrarna med en fördelning av ”retweets” på 43% kvinnor och 57% män.