Södra Latin och Amanda Lindholm – Crossing Boarders idoler för april och maj 2013!

23 maj 2013

Crossing Boarders utser Södra Latin och Amanda Lindholm till april respektive maj månads idoler. Södra Latin är april månads idol på grund av införandet av ett omklädningsrum dit alla oavsett könsidentitet eller könsuttryck är välkomna. Amanda Lindholm är maj månads idol för att hon synliggör den skeva könsbalansen på Sveriges festivalscener samt för hennes uppmärksammande av synen på kvinnliga komiker inom stand up-Sverige. Motiveringarna lyder: ”Alla elever har enligt lag rätt till en trygg skolmiljö där de kan delta på likvärdiga villkor. Detta inkluderar naturligtvis att känna sig bekväm och att kunna byta om innan och efter skolgymnastiken. På gymnasieskolan Södra Latin i Stockholm påtalade eleverna ett behov av ett omklädningsrum utan könsindelning, dit alla oavsett könsidentitet eller könsuttryck är välkomna. Elevrådet drev frågan och skolledningen gjorde det möjligt. De gick från ord till handling och är därför våra idoler för april. Heja Södra Latin!” ”Uttrycket Ingen kan göra allt men alla kan göra något har Amanda Lindholm inte riktigt tagit till sig. Amanda gör nästan allt! Amanda är journalist, musiker, stand up komiker, spoken word artist och en av grundarna till Jämställd festival. Jämställd festival har granskat våra 10 största Svenska festivalscener under 2012 som visar att 79 procent är mansdominerade akter, 17 procent kvinnodominerade akter och 4 procent mixade akter. Jämställd festival nöjer sig inte med att granska, deras mål är praktisk förändring! Denna månad debatterar Amanda i Aftonbladet om synen på kvinnliga komiker i stand up-scenen. Allt detta hinner Amanda på sin fritid. Det borde finnas fler som du Amanda!” Crossing Boarders jobbar för att främja ett jämställt deltagande i fritidsverksamheter. Månadens idol är en utmärkelse som delas ut till personer eller verksamheter som gjort en insats som utmanar normer, bekämpar diskriminering och sår ett frö till positiv förändring. – Södra Latin och Amanda Lindholm är två levande exempel på att våga kliva utanför den trygga boxen, synliggöra begränsningar utifrån kön men även vara en del i en positiv förändring. I detta fall för att alla ska kunna ha en trygg skolgång samt få utveckla sin fulla potential som människor där kön inte ska vara en begränsning inom kultursektorn, säger Ida Östensson, VD på Crossing Boarders. Baserat på framgångsrika jämställdhetsåtgärder i fritidssektorn har Crossing Boarders tagit fram modellen Jämställdhetseffekten. Modellen underlättar arbete med jämställdhet och inkludering för att nå underrepresenterade grupper.