Sexualiserat våld på nätet är på riktigt

30 juni 2017

“Någon la ut min bild med texten: 'hon suger av vem som helst för en öl ' och mitt telefonnummer för alla att se.” - tjej 15 år. Under Almedalsveckan lyfter Make Equal, Tjejjouren Väst och Fatta varje dag, med start på lördag, berättelser om mäns sexualiserade våld där internet används som verktyg. Vuxenvärlden måste sluta blunda. Målet är att Sveriges riksdag ska avsätta öronmärkta resurser i vårbudgeten för ökad kunskap. Nätet har blivit ytterligare en arena där killar och män utsätter andra för kränkningar, hot, våld och övergrepp. Anmälningsgraden är låg och mörkertalet högt. Kvinnor utsätts i mycket större utsträckning än män för kränkningar med inslag av sexism, sexuella hot och trakasserier, enligt rapporten Hat och hot på nätet från Nordisk information för kunskap om kön. De som utsatts för sexualiserat våld på nätet uppvisar psykisk ohälsa och posttraumatiska symptom (PTS) i mycket hög grad enligt Barnafrid och Allmänna Barnahusets senaste rapport. Tjejjouren Väst möter varje vecka unga kvinnor som upplevt sexualiserat våld på nätet. De understryker med emfas att verksamheter som ska ge stöd till unga behöver mer kunskap och kompetens inom just sexualiserat våld med internet som verktyg, för att kunna hjälpa i rätt tid och på rätt sätt.
Unga människor vittnar om en vuxenvärld som inte agerar på grund av bristande kunskap. Som inte förebygger eller anmäler utan snarare trivialiserar brott just på grund av att de begåtts på nätet, säger Gabriella Graflund från Tjejjouren Väst.  
Make Equal, Tjejjouren Väst och Fatta konstaterar att kompetensbehovet generellt är stort, men lyfter framförallt yrkesgrupper som fältarbetare, fritidsledare, socionomer och skolpersonal som särskilt viktiga grupper att satsa resurser och kompetenshöjande insatser på.
Politikerna måste ta nätet på allvar. Vi kräver att Sveriges riksdag avsätter öronmärkta medel i vårbudgeten till kompetenshöjande insatser för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot killar och mäns sexualiserade våld där de använder internet som verktyg, säger Ida Östensson, grundare och ordförande jämlikhetsstiftelsen Make Equal.
Under Almedalsveckan delar Make Equal, Tjejjouren Väst och Fatta berättelser varje dag för att uppmärksamma respektive parti om problemet. Organisationer bjuder också in partierna till ett möte under hösten för att ta samtalet vidare.   Följ arbetet genom hashtaggarna: #connectwithrespect, #skärpning, #makeequalstories och #fattanu   För mer information: Jeanette Rahbe, Tjejjouren Väst, , 0735-41 44 47 Gabriella Graflund, Tjejjouren Väst, , 0705-83 01 82 Ida Östensson, Make Equal, , 0705-44 07 98. Elin Sundin, Fatta, , 076 122 92 08   Hemsidor: Make Equal: www.makeequal.se Tjejjouren Väst:  www.tjejjourenvast.se Skärpning: www.skarpning.nu Make Equal Stories: http://stories.makeequal.se Connect with respect: www.connectwithrespect.se Fatta: www.fatta.nu