Sex ungdomsprojekt ska göra samhället mer jämställt

3 maj 2016

Omröstningen i årets upplaga av Make Equal Projects har avgjorts. Sex projekt drivna av ungdomar från olika delar av Sverige får nu dela på 100 000 kr för att genomföra sina idéer för ett mer jämställt samhälle.

Ungdomar mellan 13 och 25 år har fått formulera sina idéer och i år gick 13 projekt vidare till en offentlig omröstning som nu är avgjord. Årets framröstade projekt kommer att resultera i en bok om samtycke, ett normbrytande lajv inspirerat av romanen Egalias döttrar, workshops hållna av en feministisk och antirasistisk broderiklubb, en webcast som lyfter afrosvenska kvinnors perspektiv, ett nätverk för feministiskt ledarskap och en studie om jämställdhet inom psykvården.

Det finns få möjligheter för gräsrotsinitiativ att få resurser till att bli verklighet och få genomslagskraft. Make Equal Projects är en viktig aktör för det, säger Hedda Tingskog, projektledare för projektet Nätverk: Feministiskt ledarskap.

Make Equal Projects finns till för att hjälpa unga som brinner för jämställdhet att förverkliga sina idéer. Förutom ekonomiskt stöd så erbjuder Make Equal Projects också en handplockad mentor till samtliga projekt som tagit sig till omröstningen, även till de som efter omröstningen inte kommer att få ekonomiskt stöd. Detta för att så många som möjligt ska få möjligheten att utveckla sina idéer och bidra till ett mer jämställt samhälle.

Vi jobbar med visionen att det går att göra samhället jämlikt om alla är med i förändringen och ungdomar är en viktig del i den förändringen. Vi ser ett enormt engagemang, driv och nyskapande idéer och vi vill helt enkelt se till att ungdomarna ges möjligheten att genomföra sina idéer. När ungdomar får utrymme och möjligheter kan det bli hur bra som helst, säger Make Equal Projects projektledare Niklas Berg.

Make Equal Projects är inne på sitt tredje år och hittills har det resulterat i att 15 projekt har fått ekonomiskt stöd och gjort skillnad i arbetet för ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Resultatet i helhet

Två projekt tilldelas 20 000 kronor vardera:

Fyra projekt tilldelas 15 000 kronor vardera: