Saga Becker, Aleksa Lundberg, Erik Rapp och Bianca Kronlöf skiter i kön!

8 mars 2015

Samhället bygger på normer och idéer om att det går att dela upp alla människor i två kön och att det går att hålla koll på vem som tillhör vilket av dem. För vissa fungerar det bra och utan någon som helst friktion men för andra får det stora konsekvenser i vardagen. Det kan handla om att en inte känner sig hemma i någon av kategorierna av olika anledningar på grund av ens egen könsidentitet och/eller könsuttryck. Konsekvensen av att ta ”fel” toalett kan bli allt från att bli utstirrad, utskälld, utkastad eller värre. Du själv är den enda som har rätten att bestämma hur du identifierar dig i förhållande till kön. Därför tar Crossing Boarders och RFSL Ungdom nu initiativ till kampanjen skitikön.nu som med en första aktion sprider klistermärken för att göra toaletter könsneutrala. Crossing Boarders och RFSL Ungdom har valt ut ett 20-tal verksamheter och personer som tar ställning genom att klistra över skyltarna på dam- och herrtoaletter med texterna “stå-” respektive “sitt-toalett för alla oavsett kön”. Några av de som tagit ställning är Saga Becker, Erik Rapp, Nathan Hamelberg, Sverok, Bianca och Tiffany Kronlöf.
Det finns så mycket normer i samhället som den som är normföljare aldrig tänker på. Är du däremot normbrytare ser du dessa diskriminerande normer och strukturer överallt. Vi försöker på ett lösningsfokuserat sätt belysa detta så att allmänheten börjar tänka till och för att de som har makt att förändra detta ska ta ansvar. Med vår kampanj skitikön.nu fokuserar vi på funktion istället för person och föreslår en första åtgärd, säger Frida Hasselblad, VD Crossing Boarders.
Debatten om problematiken med könsuppdelade toaletter utifrån herrar och damer är inte ny. Carin Jämtin (S) har gått ut med ett förslag på att införa könsneutrala toaletter i Stockholms stads offentliga verksamheter, i Berlin är det ett krav på att de offentliga toaletterna ska vara könsneutrala och Stockholm Pride förser sina toaletter med skyltarna ”sittande” och ”stående” för att nämna några kritiska röster och lösningsfokuserade initiativ.
För RFSL Ungdom är den här kampanjen är ett steg i rätt riktning för att minska ohälsan och förbättra transpersoners och intersexpersoners vardag. Att ständigt behöva delas upp efter ett binärt könssystem skapar otrygghet som i många fall leder till diskriminering eller annan kränkande behandling. Könsuppdelningar som utgår från att det bara finns kvinnor och män samt att dessa personer ska se ut och vara på ett visst sätt omöjliggör för delar av vår målgrupp att delta i samhället på lika villkor, säger Yolanda Bohm, ledamot i RFSL Ungdoms förbundsstyrelse.
Läs mer på www.skitikön.nu