Rapport: Twitterklänningen – Ungas röster i Almedalen

17 februari 2014

hemsidebild_liten Under Almedalsveckan 2013 skapade Crossing Boarders Twitterklänning uppmärksamhet. Uppkopplad genom Comviqs 3G-nät förmedlade klänningen ungas röster till maktcentrat Almedalen. Syftet var att ifrågasätta att det talas mycket om unga, men sällan med unga, under Almedalsveckan.
– De få unga människor som tar sig till Almedalen står ofta och serverar mackor eller rosévin, samtidigt som de nästintill alltid saknas i panelerna och seminarierna. Detta gäller även där frågor som specifikt rör dem och deras livsvillkor diskuteras, säger Frida Karlson, VD för Crossing Boarders och författare till Twitterrapporten.
Idag släpper Crossing Boarders en rapport baserad på erfarenheterna från veckan med Twitterklänningen i Almedalen. I rapporten presenteras bland annat de unga som twittrade till klänningen, en tematisk sammanställning av åsikter som framfördes samt Crossing Boarders slutsatser. På den egna hemsidan kallar sig Almedalsveckan för Sveriges största demokratiska mötesplats. Men långt ifrån alla har möjligheten att ta sig dit eller göra sina röster hörda där och det är inte enbart gruppen unga som detta drabbar. Almedalen speglar samhället och ärver politiska ojämlikheter och upprepar exkludering av grupper som inte syns och hörs eller har bristande inflytande i Sverige i övrigt.
– Genom Twitterklänningen skapade vi en aktion som manade till självrannsakan. Vilka bjuder ni in att prata? Om vad? Och om vilka? Men inte minst uppmanade klänningen till förändring. Vi tror att det är möjligt att göra annorlunda och vill erbjuda verktygen för att skapa denna förändring. Därför släpper vi nu Twitterrapporten som både sammanfattar kampanjen men också ger ett smakprov på hur vi ser att man kan göra skillnad, berättar Frida Karlson, VD för Crossing Boarders och författare till Twitterrapporten.
Ladda ned rapporten här (pdf, 7.9Mb)