Parallella installationer uppmärksammar Internationella dagen mot rasism i New York och Stockholm

21 mars 2018

Den 21 mars är den Internationella dagen mot rasism. Det är nu 53 år sedan FN:s generalförsamling antog den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasism, och 88 av världens länder har sedan dess skrivit under och förbundit sig att aktivt bekämpa rasismen i vårt samhälle. I höst är det 70 år sedan FN antog deklarationen om mänskliga rättigheter.

– Den militariserade rasismen ökar, de mänskliga rättigheterna ifrågasätts, och de antidemokratiska rörelserna samarbetar över nationsgränser. I dag uppför vi installationer på Sergels Torg och nära FN-skrapan i New York för att påminna om att vi vet vad som händer när vi inte protesterar mot rasism och nazism i tid, och vad det kostar oss som samhälle i generationer, säger Kristina Wicksell från jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Ett gemensamt upprop publiceras i Aftonbladet Debatt (länk), och signeras av 30 organisationer, bland andra Raoul Wallenberg Academy, Teskedsorden, RFSL och Individuell Människohjälp.

Installationen är densamma som uppfördes i Almedalen i juli för att protestera mot Nordiska Motståndsrörelsens närvaro: hundratals skor och Martin Niemöllers dikt som på fyra rader beskriver vikten av att bekämpa rasism innan det är för sent. Uppropet delas under #ochjagprotesterade samt #andispokeout.  

Kontakt:
Kristina Wicksell, , 070 644 08 62


Mer information:
www.andispokeout.com


Debattartikeln:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zLQam1/vi-holl-inte-loftet-om-att-avskaffa-rasismen


Foton på skoinstallationer NYC och Stockholm: