Jämlikhetsexperter i panelsamtal

Make Equal anlitas ofta till samtal och paneler för att vi jobbar utan pekpinnar. Vi inspirerar och vänder på perspektiv för att fler ska engagera sig för jämlikhet och inkludering. Vi fokuserar på lösningar och framåtsyftande metoder för att alla ska kunna vara en del av lösningen.

Våra jämlikhetskonsulter och föreläsare har spetskunskaper inom olika jämlikhetsområden samt samtliga diskrimineringsgrunder. Dessutom skapar vi opinion i frågor som näthat, maskulinitetsnormer och alliering i kampanjer och projekt.

Malin Averstad Ryd
Uppdragssamordnare
072 – 021 30 00