OPINIONSBILDNING

Kristina Wicksell föreläser framför en powerpoint och en skylt med texten "Google sessions".

VAD

Lär er hur ni konkret kan använda er av sociala medier och kampanjer för samhällsförändrande opinionsbildning.

VARFÖR

Bli bättre på att nå ut genom bruset och påverka människor i rätt riktning. Få kunskap om när och hur ni ska använda er av era olika kanaler för er kommunikation och få bättre koll på krishantering.

HUR

Utbildningen anpassas efter era egna önskemål och behov. Exempelvis kan fokus ligga på sociala medier, kampanjer, beredskap och riskbedömning, språk, tonalitet och kommunikationsstrategi.

Vi bjuder på inspiration och konkreta tips samt hämtar exempel från våra egna lyckade opinionsbildande kampanjer som tex #fattanu, #tweeq, #ochjagprotesterade, #twitterklänning, #skitikön, #killmiddag och #alltviintepratarom

MÅLGRUPP

Passar alla organisationer och företag som vill bidra till en positiv samhällsförändring.