Okej med dig?

“Okej med dig?” är ett ettårigt projekt om samtycke i förskolan som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. Samtycke kopplas ofta samman med sexuella relationer men handlar i än större utsträckning om hur vi samspelar med varandra på ett fungerande och respektfullt sätt i vardagen. I projektet har vi tagit fram lekfulla material och metoder som skapar samtal om, och stärker, barns kroppsliga integritet. Vi vet att barn inte gör som vuxna säger, utan barn gör som vuxna gör. Därför är vår huvudsakliga målgrupp vuxna som finns i små barns närhet. Vi behöver vara positiva förebilder och själva respektera gränser mellan oss och i relation till barnen.

Det finns redan en del nyttiga och bra material som tar upp barns rätt till

kroppslig integritet, inte minst “Stopp min kropp!” av Rädda Barnen. Dock har befintliga material främst haft fokus på att träna barn på att säga “stopp” medan vi i “Okej med dig?” tillsammans med bl.a. nio samarbetsförskolor, Rädda Barnen och den erfarna barnboksillustratören Åsa Karsin haft en mer proaktiv ingång där vi övar på att aktivt efterfråga samtycke och att läsa av andras gränser.  

Inom projektet har vi bland annat tagit fram en barnbok, en handledning för pedagoger, en låt, en ramsa och nyttiga affischer. Allt material finns på okejmeddig.se.