Offentligt uttalande 2018-03-14

Den senaste tiden har det förekommit upprepade anklagelser mot vår verksamhet från en person i sociala medier. Anklagelserna handlar om att ignorera rasism och diskriminering. Vi har nu kommit till en punkt där vi anser att vi behöver bemöta detta genom ett offentligt organisationsuttalande.

Anklagelserna består dels av rena faktafel, där personen lyfter händelser som inte skett. Dels består de av upplevelser i vår verksamhet som vi fick kännedom om under hösten. Dessa upplevelser har vi tagit på stort allvar och vi har genomfört både omfattande utredning och kartläggning av verksamheten med detta som grund, dock utan resultat. Bland annat bestod kartläggningen av att anställda, praktikanter och utbildare anonymt fick besvara en enkät om diskriminering, vilket inte gav några ytterligare exempel på liknande upplevelser eller brister. Vi har således varken genom separata samtal med personen och inblandade eller genom den genomförda kartläggningen kunnat bekräfta faktiska situationer som brustit och som vi kunnat utgå ifrån för åtgärder.

Vi tar gärna konstruktiv kritik om hur vi bedriver verksamhet eller hur vi hanterat denna typ av situation. Däremot kommer vi inte att gå in och diskutera denna specifika situation närmare för att värna om personens och de inblandades integritet och personuppgifter.

För den som känner att dens rättigheter inte tagits tillvara, känner sig diskriminerad, orättvist eller illa behandlad finns hjälp och stöd att tillgå bland annat genom Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) samt de lokala antidiskrimineringsbyråerna (www.adbsverige.se). För fackanslutna är facket också en hjälpinstans när det gäller arbetslivet.


Har ni frågor eller funderingar om detta är ni välkomna att kontakta vår VD Frida Hasselblad ().