Nytt verktyg låter medarbetare sätta betyg på arbetsplatsers jämlikhetsarbete

4 maj 2020

Nu lanseras den norska tjänsten Equalitycheck.it i Sverige. I verktyget kan medarbetare betygsätta sina arbetsgivare utifrån ett antal parametrar kopplade till jämlikhet och inkludering. På så sätt fungerar tjänsten som en slags Tripadvisor för jämlikhet på jobbet. Tanken är att verktyget även ska kunna stötta företag i att utveckla sitt jämlikhetsarbete genom tillgång till bättre data samt forskningsbaserade metoder för framgångsrikt förändringsarbete.

– Från de norska erfarenheterna har vi sett att Equality Check fungerar som ett viktigt verktyg för arbetsplatser att få en bild av hur det interna jämlikhets- och inkluderingsarbetet faktiskt fungerar och upplevs internt. Samtidigt får företag som når bra resultat ett validerat argument för sin rekrytering, säger Frida Hasselblad, vd för Make Equal som ansvarar för den svenska lanseringen. 

En effekt av det pågående utbrottet av Covid-19 är att många företag och organisationerna skär i sina kostnader. Make Equals erfarenheter visar att jämlikhetsarbetet ofta är bland det första som stryker på foten när budgetar skärs. Lanseringen av Equality Check i Sverige är ett sätt att sätta tryck på företagen att inte ge upp de landvinningar som ändå gjorts på området. 

Make Equal hoppas att Equality Check kommer att vara ett stöd både för arbetstagare och arbetsgivare i det gemensamma arbetet för framgångsrika och inkluderande arbetsplatser.

– Transparens och jämlikhet kommer bli allt viktigare för arbetsgivare att ta på allvar. Det här verktyget möjliggör för enskilda arbetstagare att göra sin röst hörd för jämlika arbetsplatser. Dessutom finns en sökmotor som hjälper den som vill hitta sin nästa arbetsplats att säkra att den framtida arbetsgivaren är schysst och inkluderande, säger Frida Hasselblad.

Equality Check lanserades i Norge december 2019 och har redan fått över 5000 omdömen om över 1000 arbetsgivare. När minst fem personer har utvärderat en arbetsplats går det live på sajten. I dagsläget finns närmare 200 arbetsplatser live.  


Länk till det svenska verktyget:
equalitycheck.it/se

För mer information, kontakta:

Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör Make Equal

070 644 0862,