Nytt metodmaterial om jämställdhet och samtycke

24 april 2017

Det finns massor av normer som sätter stor press på hur killar ska bete sig. Metodmaterialet Det börjar med mig ger lärare verktyg att diskutera maskulinitet, samtycke och våld med killar i gymnasieåldern. Materialet har tagits fram av Make Equal, Fatta och Män inom projektet Fatta Man.
“Själva materialet är gratis och tillgängligt för alla som arbetar med unga män. Vi tycker att det är viktigt att det når ut till så många som möjligt och vill därför finnas till som ett stöd för pedagoger. Vi erbjuder handledning för lärare och ledare i metodmaterialet, men kan också genomföra lektionerna direkt med ungdomarna.” Kristina Wicksell, utbildningssamordnare Make Equal
Materialet består av de tre lektionerna Fatta läget, Samtycke och En ny manlighet. Lektionerna är 90 minuter långa och går med hjälp av filmer och diskussionsfrågor igenom hur mansnormen ser ut idag, samtycke i praktiken och hur vi kan bredda sätten att vara man på. Stort fokus läggs på att uppmärksamma bakomliggande strukturer, som hur vardagssexism och skämt normaliserar grövre våld.
“Jämställdhet utgör en viktig del av skolans uppdrag. Diskussionerna har dock nästan alltid fokuserat på kvinnor och tjejer. Det kan därför vara svårt för killar och unga män att se sin egen roll jämställdhetsarbetet. Det börjar med mig är en unik chans för skolor att ge killar en starkare röst i frågor som rör jämställdhet och mansrollen.” Kristina Wicksell, utbildningssamordnare Make Equal
Läs mer: www.makeequal.se/detborjarmedmig Kontakt: Kristina Wicksell Utbildningssamordnare 073 - 610 52 15 www.makeequal.se