Ny kampanj vill starta samtal om samtycke online

8 januari 2020

Vad betyder en särskild emoji när man flörtar, och vad betyder det när någon skickar en bild på taket eller halva ansiktet? Med kampanjen #samtyckeonline vill Make Equal tillsammans med Bris och Fatta lyfta frågor som rör samtycke över internet.

Den 1 juli 2018 trädde en ny sexualbrottslag i kraft i Sverige. Samtyckeslagen innebär att sex ska vara frivilligt och att vi alla har ett ansvar att läsa in samtycke hos varandra innan vi utför en sexuell handling. Detta gäller även på nätet och eftersom framförallt många unga flörtar, inleder relationer och umgås mycket på internet är det viktigt att vi pratar om samtycke på nätet lika mycket som i andra rum. Detta menar organisationerna Make Equal, Bris och Fatta som idag lanserar kampanjen #samtyckeonline.

- Handlingar på internet kan vara olagliga. På senare tid har vi pratat mycket om att till exempel dick pics kan vara olagligt på precis samma sätt som blottning men vi tror att det behövs ökad kunskap om detta, menar Olivia Björklund Dahlgren, ordförande på föreningen Fatta.

Med kampanjen #samtyckeonline vill de tre organisationerna uppmuntra till samtal om hur vi kan undvika att gå över varandras gränser på internet samt skapa bättre relationer på internet, genom att lära oss mer om att läsa in samtycke hos varandra.

- Barn hör ofta av sig till Bris med frågor om relationer och samspel på nätet. Trygga relationer är viktigt för att alla ska må bra. Därför vill vi uppmuntra unga att fundera över hur vi kan bli bättre på att kommunicera tydligt över nätet, säger Patric Johansson, kurator på barnrättsorganisationen Bris.

- Vi behandlar ibland internet som mindre verkligt än resten av världen vilket gör att vi ofta glömmer bort kommunikation som sker online och inte tar den sortens relationer på lika stort allvar. Därför väljer vi att prata om samtycke specifikt på internet nu, säger Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör på jämlikhetsorganisationen Make Equal.

Kampanjen består av tre filmer som har tagits fram tillsammans med unga utifrån deras tankar kring samtycke online. Filmerna lyfter varför frågan är viktig men ger också konkreta exempel på strategier som unga använder samt tips till såväl unga som vuxna på hur vi alla kan tänka och prata kring samtycke online. Den första filmen släpps den 8 januari klockan 12:00 i organisationernas respektive sociala medier.

För mer information, kontakta:

Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör Make Equal

070 644 0862,

Maria-Pia Cabero, presskontakt Bris

079 068 66 07,  

Make Equal är en jämlikhetsstiftelse som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. De flyttar fokus till hur alla kan vara en del av lösningen och ligger bakom satsningar som Fatta, #killmiddag och #ochjagprotesterade.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Fatta är en ideell medlemsförening för alla som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Sen 2013 har Fatta kämpat för att driva igenom samtyckeslagen och nu lobbar de bland annat för en sex- och samtyckesundervisning i skolan och för att rättsväsendet ska ha relevant kunskap om vad samtycke innebär.