Ny bok ska skapa samtyckeskultur i förskolan

8 juni 2021

Sverige har sedan 2018 en sexualbrottslag som bygger på frivillighet, ofta kallad samtyckeslagen. Tidigare i år fattade regeringen dessutom beslut om att införa samtycke i läroplanen, som en del av sexualundervisningen. Men behovet av att bygga en samtyckeskultur börjar långt tidigare än så. Därför släpper nu jämlikhetsstiftelsen Make Equal samtyckesboken "Okej med dig" som idag skickas ut till 1000 förskolor och bibliotek runt om i hela landet. 

Den första juli är det tre år sedan samtyckeslagen trädde i kraft och sen dess har våldtäktsdomarna i Sverige ökat med 75 procent enligt Brottsförebyggande rådet. Den största anledningen till ökningen är att flera handlingar nu räknas som våldtäkt. Men det största argumentet från förespråkare för samtyckeslagen var den normerande effekten. “Allt annat än ett ja är ett nej” sammanfattas lagens budskap som. Utifrån detta har jämlikhetsstiftelsen Make Equal tillsammans med Rädda barnen och författaren Åsa Karsin skrivit en bok om samtycke för barn i förskoleålder, som nu alltså skickats ut till 1000 förskolor och bibliotek.

Make Equal menar att samtycke handlar om hur vi samspelar med varandra på ett fungerande och respektfullt sätt i ett mycket bredare perspektiv än sexuella relationer. I vardagen, när vi vill leka, röra andra eller på andra sätt interagera med varandra.

“Vi vet att barn inte gör som vuxna säger, utan barn gör som vuxna gör. Därför är vår huvudsakliga målgrupp vuxna som finns i små barns närhet. Vi behöver vara positiva förebilder och själva respektera gränser mellan oss och i relation till barnen.”
– Ida Östensson, ordförande Make Equal

Det finns redan många olika material som tar upp barns rätt till kroppslig integritet, exempelvis “Stopp min kropp!” av Rädda Barnen. Make Equal menar därför att det är extra roligt att Rädda Barnen med sin kompetens och erfarenhet av temat och barnperspektivet varit samarbetspartner i framtagandet av boken. Illustrationer och dialogtexter är skapade av Åsa Karsin, samma person som står bakom “Lilla boken om “Stopp min kropp!””. 

“För att kvalitetssäkra materialet och göra det så användbart och träffsäkert som möjligt för målgruppen har vi i projektet samverkat med förskolor, enskilda pedagoger, experter på samtycke såväl som forskare och barnpsykologer. Boken är rykande färsk men intresset är stort och av dem som fått en förhandstitt har mottagandet hittills varit mycket positivt.”
– Ida Östensson, ordförande Make Equal

Det är medel från Jämställdhetsmyndigheten som möjliggjort satsningen med namnet “Okej med dig?”, som boken är en del av. Förutom boken har Make Equal även tagit fram en ramsa, låt, hemsida och handledning till pedagoger som vill arbeta vidare med samtycke i förskolan.

Kontakt:
Ida Östensson
Ordförande Make Equal
070 544 07 98
 

Om Okej med dig:
Okej med dig är ett projekt finansierat av Jämställdhetsmyndigheten. Inom ramarna för “Okej med dig?” har en mängd material utöver boken tagits fram. Allt finns på hemsidan okejmeddig.se.