Näthatshjälpen

Näthatshjälpen är ett digitalt stödverktyg som tagits fram med hjälp av projektstöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Verktyget är till för dig som utsätts eller ser andra utsättas för näthat. Det är också till för civilsamhällets organisationer så att de kan få stöd och hjälp i hur man kan arbeta förebyggande mot näthat. I verktyget finns faktatexter, guider, tips och micro-aktivism-posters.  Tanken med Näthatshjälpen är att det ska kunna bidra till ett mer demokratiskt samhälle, där personer eller organisationer som drabbas kan få ett större stöd och skydd online.

www.nathatshjalpen.se

Kontakta oss

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är riktad till dig som ser skolans viktiga roll i arbetet mot näthat och för ett mer demokratiskt samhälle, där personer eller organisationer som drabbas kan få ett bättre stöd och skydd online. Handledningen syftar till att synliggöra och skapa förståelse för hur olika former av näthat kan se ut och hur man kan gå tillväga om man själv utsätts eller ser någon annan utsättas för näthat. Materialet består av övningar och frågor där eleverna ges tillfälle att med Näthatshjälpen som stöd lära sig mer om begreppet näthat, vad lagen säger, vart man kan hitta vidare information och stöd samt reflektera över det egna beteendet på nätet. 

Ladda ner lärarhandledning.

Ovan symbol i gult med texten "Näthatshjälpen av Make Equal" i svart.
Logga för mucf.se.