NÄTHAT

VAD

Öka er kunskap och förståelse för hur vi kan hantera och motverka näthat. Vad är näthat, vad är olagligt att skriva på nätet och vad är egentligen ett nättroll? Vi förklarar och problematiserar näthat i samhället. Ni får möjlighet att reflektera både som enskild person och organisation.

VARFÖR

Trakasserier, hot och hat sker inte bara i den fysiska världen. För att motverka exludering måste vi förstå vad näthat innebär och vilka konsekvenser det får samt vilka röster som tystas och hur vi kan hjälpa de som utsätts. Internet är på riktigt och vi måste skärpa oss och börja agera på ett schysstare sätt på nätet.

HUR

Vi ger dig konkreta tips om hur du kan bemöta och hantera näthatet. Vi pratar om näthat utifrån tre perspektiv:

  1. Den som utsätts – hur du hanterar näthat.
  2. Den som ser att näthat äger rum – hur du stöttar den som utsätts.
  3. Alla på nätet – hur vi gemensamt kan bidra till ett bättre nätklimat.

Utbildningskonceptet baseras på Make Equals arvsfondsprojekt Skärpning (www.skarpning.nu) som arbetar mot näthat för ett mer inkluderande nätklimat.

MÅLGRUPP

Denna utbildning riktar sig till unga mellan 13-24 år. Den vänder sig också till vuxna som dagligen kommer i kontakt med unga och som vill öka sin kunskap om näthat samt få verktyg att jobba för ett schysstare internet.