NÄTHAT

Skrivbord där någon skriver på en laptop. På bordet finns även en annan laptop, en mobil, ett papper, en kaffekopp och en bok.

VAD

Öka er kunskap och förståelse om vad näthat egentligen är. Make Equal presenterar näthat som ett paraplybegrepp ur ett intersektionellt perspektiv. Vad är egentligen näthat? Vad säger lagen? Vilka drabbas, vilka utsätter? Hur kan vi jobba förebyggande? Hur kan vi som individer, arbetsplats, skola eller organisation vara en del av förändringen?

VARFÖR

Trakasserier, hot och hat sker inte bara offline. Näthat drabbar oss alla, men på olika sätt beroende på vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi representerar. Trakasserier, hot och hat på internet tystar röster och begränsar vårt demokratiska utrymme och påverkar hur vi mår. Därför är näthat både ett arbetsmiljöproblem och ett demokratiproblem. Detta gör att arbetsplatser, organisationer och skolor behöver ta sitt ansvar och jobba förebyggande mot näthatets olika negativa effekter.

HUR

Genom föreläsning, övningar och workshops ger vi er kunskaphöjning och konkreta tips för hur ni kan bemöta och hantera näthat utifrån er verksamhet. Vi fokuserar på att prata om näthat utifrån tre roller: den som utsätts, den som ser näthatet hända och den som utsätter andra. Våra tre standardupplägg:
– 1-2h, Föreläsning
– 2-3h, Interaktiv föreläsning varvat med övningar, med handledning i det digitala stödverktyget Näthatshjälpen.
– 3-3,5h, Föreläsning och workshop från ett organisationsperspektiv utifrån Make Equals digitala stödverktyg Näthatshjälpen.

Utbildningskoncepten baseras på Make Equals arvsfondsfinansierade projekt Skärpning (www.skarpning.nu) samt det MUCF-finansierade projektet Näthatshjälpen (www.nathatshjalpen.se).

MÅLGRUPP

De olika uppläggen går att anpassa för unga, vuxna som möter unga i sin yrkesroll, civilsamhällesorganisationer och arbetsplatser. Den inspelade föreläsningen nedan hölls för personer som jobbar med unga och spelades in 10 oktober 2019.