#METOO

Ida Östensson föreläser och tittar mot publiken.

VAD

Den senaste tidens berättelser under #metoo visar att problem med sexuella trakasserier och sexistisk jargong finns överallt.
Vi ger er kunskap och verktyg för förändringsarbetet.

VARFÖR

Verksamheter som synliggör problem och arbetar förebyggande har en mer välmående personal och en starkare innovationskraft.

HUR

Vi visar hur ni kan jobba för att skapa en trygg och jämlik arbetsplats fri från dålig jargong, kränkningar och trakasserier.

MÅLGRUPP

Passar alla verksamheter som vill jobba förebyggande och främjande för att skapa trygga och jämlika arbetsplatser.