LÖSNINGSFOKUSERADE METODER OCH VERKTYG

Med fokus på hur alla kan vara en del av lösningen stöttar vi organisationer och företag att utveckla metoder och verktyg för mer jämlikhet och inkludering.

Vi har erfarenhet av att skapa utbildningskoncept, pedagogiska övningar, målgruppsanpassade handledningar, lärplattformar, utbildningsfilmer och normförändrande processtöd.

Mer info om våra kundcase

SBAB!.
Backa - initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar
man gör skillnad