Målet med skoinstallationen: förbjud rasistisk organisering

7 juli 2017

Uttalande med anledning av hotbilden kring och vandalisering av Make Equals konstinstallation #ochjagprotesterade i Almedalen: Under de tidiga morgontimmarna vandaliserades skoinstallationen #ochjagprotesterade. Den var placerad på en plats med tillstånd av polis och Region Gotland. Sex personer är delgivna misstanke för egenmäktigt förfarande och bilder av skadegörelsen har frivilligt publicerats av Nordiska motståndsrörelsen. Just nu är det stort fokus på Nordiska motståndsrörelsen, men målet med vår aktion var inte att bråka med nazister på plats i Almedalen. Eftersom de fått tillstånd att vara där är det är en ordningsfråga som polisen och Region Gotland nu får hantera och ta ansvar för. Vårt mål är enkelt: lagstiftning mot rasistisk organisering. I enlighet med vår egen Regeringsform och FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering (som Sverige ratificerade 1971). På samma sätt som många av våra europeiska grannländer har gjort, framgångsrikt. Vi på Make Equal och många med oss har lämnat Almedalen, för att vi har anledning att vara rädda för för egen säkerhet. Men vår konstinstallation byggdes upp igen, och individerna som gjorde det fotograferades och kartlades av just de rörelser vi vill lagstifta mot. Bilderna av enskilda individer som fortsatte att protestera sprids nu av samma våldsbejakande, antidemokratiska organisationer. Det handlar inte om en hög med skor. Det handlar om demokrati. Det handlar om okränkbart skydd för minoriteter och utsatta. Utan det vilar en demokrati på lerfötter. Fråga oss inte om skorna, fråga oss inte om huruvida vi är förvånade att våldsbejakande extremister jublande sparkade sönder vår manifestation. Låt oss prata om lagstiftning. Dagens lagstiftning räcker uppenbarligen inte – låt politiker och andra makthavare svara på vad de tänker göra för att den här situationen inte uppstår igen.   Kontakt: Kristina Wicksell, , 070 644 08 62 Debattartikeln: http://www.aftonbladet.se/debatt/a/zq8lO/forbjud-nazistgrupper–och-lar-av-historie   [caption id="attachment_1847" align="alignleft" width="780"]Niemöllers dikt på skylten som vandaliserades, med tydligt skoavtryck. Niemöllers dikt på skylten som vandaliserades, med tydligt skoavtryck.[/caption]