MAKE EQUAL BUSINESS

VAD

Alla ska kunna nå sin fulla potential på jobbet. För att lyckas med det krävs ett medvetet arbete och mer än bara fina policys och visioner. Make Equals metod Jämlikhetseffekten lotsar er genom arbetet och ger handfasta tips för hur ni ska kunna nå längre. 

VARFÖR

Jämlikhet och inkludering på jobbet gör att vi mår bättre och når länge. Det är inte enbart bra för individer som slipper bli utsatta och känner sig tryggare, det är också en framgångsfaktor för att lyckas med sin affär. Vi ökar innovationen och kvaliteten samtidigt som vi blir bättre på att bedriva verksamhet, en attraktiv arbetsgivare och når fler ur våra potentiella målgrupper. 


HUR

Vi ger er verktyg för att nå längre i ert inkluderings- och jämlikhetsarbete i verksamhetens alla delar. Från rekrytering och organisationskultur till externa tjänster, kommunikation och bemötande. 


MÅLGRUPP

Passar alla företag och arbetsplatser som vill stärka sin företagskultur och nå större framgång genom att bli mer jämlika och inkluderande.