MAKE EQUAL STORIES

Make Equal Stories är en berättelsebank där personer som utsatts för exkludering, kränkningar eller diskriminering berättar om sina erfarenheter. På hemsidan finns även handfasta tips för inkluderingsarbete utifrån berättelserna. Stories togs fram med medel från Arvsfonden.

Läs mer på stories.makeequal.se