Make Equal släpper Jämlikhetscertifiering

23 november 2016

För att jämlikhetsarbetet inom företag och andra organisationer ska tas på allvar och ges verklig effekt behövs ett helhetsgrepp, därför släpper Make Equal idag en Jämlikhetscertifiering. Jämlikhetscertifieringen är unik i sitt slag då den kombineras med Make Equal Analytics, en enkättjänst som hjälper till att kartlägga upplevelser av diskriminering, utanförskap och begränsande normer inom verksamheter. Make Equal Analytics har under hösten 2016 haft smygpremiär, och det har visat sig vara ett effektivt verktyg för att kunna upprätta konkreta strategier att införliva i jämlikhetsarbetet. ”Som anställd och kollega känns det tryggt att Make Equals kunskap och verktyget Make Equal Analytics utformning tar vara på våra egna erfarenheter och systematiskt utgår ifrån diskrimineringsgrunderna för att hjälpa oss att öka vår medvetenhet om dessa frågor samt ge oss handfasta tips på hur vi kan förbättra vår arbetsplats”, uttrycker Erik Olsson, beställare Make Equal Analytics hos Socialdemokraterna i Europaparlamentet. I certifieringen ingår utöver Make Equal Analytics även att Make Equal följer verksamheten på plats under en begränsad tid. Allt sammanställs sedan i en rapport där strategier och metoder för praktiskt förändring finns med. Tillsammans med uppföljning och utbildning i Make Equals framgångsrika koncept Jämlikhetseffekten bedöms verksamheten sedan vara jämlikhetscertifierad. ”Vi har jobbat med att ta fram Jämlikhetscertifieringen under två års tid, och äntligen får vi dela med oss till dem som det är till för! Nu börjar det riktigt roliga och som det vi gör bäst - att sprida kunskap och lösningsfokuserade metoder som fungerar!” säger Kristina Wicksell, utbildningssamordnare Make Equal Jämlikhetscertifieringen utgår ifrån samtliga diskrimineringsgrunder och är därför ett effektivt sätt för företag och andra organisationer att möta de krav som lagen ställer på utökade aktiva åtgärder från och med årsskiftet. ”Make Equal har länge vetat att viljan att jobba jämlikt och inkluderande finns i de flesta företag och organisationer idag. Det som saknas är handfasta verktyg och kunskap om hur det går att lyckas. Med jämlikhetscertifieringen kan vi stötta dem ännu bättre i att nå framgång!”, menar Frida Hasselblad, VD Make Equal. Läs mer: http://makeequal.se/jamlikhetscertifiering/ Kontakt: Kristina Wicksell Utbildningssamordnare 073 - 610 52 15 www.makeequal.se