Make Equal släpper digitalt stödverktyg mot näthat

2 maj 2019

Allt fler använder den digitala miljön för att bedriva sitt ideella engagemang, men var fjärde internetanvändare i Sverige uppger att de undviker att uttrycka sina politiska åsikter av rädsla för näthat. Detta är ett demokratiproblem, menar jämlikhetsstiftelsen Make Equal, som därför byggt ett digitalt stödverktyg vars syfte är att ge situationsanpassade råd och handledning för att hantera näthat.
- Hot och hat mot civilsamhället är ett demokratiskt problem och ett hot mot yttrandefriheten. Näthatet drabbar oss på olika sätt baserat på vilka vi är och vad vi representerar. Vi vill stötta alla, men framförallt de som blir mest utsatta för hot och kränkningar på nätet, så som till exempel kvinnor och minoritetsgrupper, säger Sara Sjölander, projektledare.
Verktyget Näthatshjälpen lanseras idag den 2 maj och innehåller faktatexter, guider och tips för den som utsätts för näthat samt för personer som ser andra utsättas. Det finns även en avdelning med specifika verktyg och guider för organisationer som vill arbeta preventivt mot näthat. Make Equal hoppas att civilsamhället kommer att använda verktyget:
- Vår förhoppning är att organisationer ska ta mer ansvar för sina medlemmar på internet genom att använda verktyget för att upprätta handlingsplaner, kommentarspolicys och arbeta långsiktigt, men vi vill förstås också att enskilda privatpersoner ska få stöd och praktisk hjälp att hantera situationer där de utsätts för näthat, säger Kristina Wicksell, kommunikationsansvarig på Make Equal.
Verktyget finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och lanseras på Make Equals näthatskonferens idag den 2 maj. Det går live på www.nathatshjalpen.se klockan 14:10.   För mer information, kontakta: Sara Sjölander, projektledare Näthatshjälpen 076 033 05 57,