Make Equal ska förverkliga ungas jämställdhetsidéer

19 december 2013

Crossing Boarders lanserar projektet Make Equal som ska hjälpa unga att formulera och förverkliga egna jämställdhetsprojekt. Fram till 15 februari kan alla unga mellan 13-25 år skicka in sina idéer via hemsidan www.makeequal.se. Därefter väljs några av idéerna ut till en onlineomröstning där de som får flest röster delar på 100 000 kronor och mentorskap för att förverkliga sina idéer.
– Unga utmärker sig å ena sidan genom att bära på nyskapande idéer, engagemang och driv och å andra sidan genom att sakna resurser. De tas inte heller på samma allvar som vuxna och har svårare att få gehör för sina idéer. Tanken med Make Equal är att uppmuntra alla idéer om jämställdhetsprojekt och att genom ekonomiskt stöd och mentorskap hjälpa idéer att bli till verklighet, säger Niklas Berg, projektledare för Make Equal.
Crossing Boarders uppmärksammades i somras då organisationen tog ungas röster till Almedalen via en internetuppkopplad klänning med LED-display, Twitterklänningen. Klänningen visade på frånvarande röster i vad många kallar Sveriges främsta demokratiska mötesplats. Make Equal är en lösningsfokuserad fortsättning.
– Vi tror att unga sitter på enorma innovativa resurser och har förmågan att tänka utanför ”boxen”. För att inte begränsa detta sätter vi inga ramar för vad projekten får gå ut på. Det ska bli spännande att se vad resultatet blir och att läsa projektidéerna medan de trillar in, säger Niklas Berg, projektledare för Make Equal.
Make Equal är rikstäckande och har ambitionen att nå en så blandad grupp unga som möjligt.
Jämställdhet handlar om alla. Vår ambition att få bidrag från en så blandad grupp som möjligt när det gäller könsidentifikation, ålder, geografisk hemvist, familjebakgrund etc, säger Niklas Berg, projektledare för Make Equal.