Make Equal fokuserar på idrotts- och fritidssektorn i nytt projekt för män och killar

6 november 2018

Boken Allt vi inte pratar om hamnade etta på pockettoppen – nu kommer projektet med samma namn. Syftet: att ge killar och män egna verktyg och förebilder som går i fronten för att förändra de förlegade normerna som råder inom idrotts- och fritidssektorn. Hösten 2017 präglades av #metoo. Precis som i andra delar av samhället är idrotten lyftes berättelser från idrotts- och fritidssektorn. Över 2000 kvinnor gick ihop under #timeout och delade med sig av sina berättelser om övergrepp och trakasserier. Liknande upprop har också släppts från t.ex. musiksektorn (#närmusikentystnar), dansvärlden (#tystdansa) och hästbranschen (#visparkarbakut). Med anledning av detta startar Make Equal nu projektet Allt vi inte pratar om – en förlängning av satsningen med samma namn, men nu med fokus på idrotts- och fritidssektorn samt för killar och män mellan 15-25 år. Projektet kommer att pågå under två års tid och finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.
Många barn och unga är aktiva inom idrott eller andra former av fritidsaktiviteter. Under hösten 2017 i samband med uppropet #metoo blev det dock tydligt att det även där, precis som i resten av samhället, förekommer dålig jargong och sexuella trakasserier. Vi är därför stolta över att stötta Make Equal i att nå ut inom idrott och fritid med satsningen ”Allt vi inte pratar om”, som bland annat genom förebilder belyser hur killar och män kan vara en del av en positiv förändring och säga ifrån, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare på Svenska Postkodstiftelsen.
Make Equal har sedan 2010 jobbat fram metoder och verktyg kopplat till mansdominerade arenor och representation. Deras metod Jämlikhetseffekten, som handlar om att nå och inkludera underrepresenterade målgrupper, har använts av tusentals verksamheter runtom i Sverige. I det nya projektet kommer de bland annat att samarbeta med föreningar för att ta fram metoder och innovativa verktyg anpassade till deras vardagliga aktiviteter.
Det finns väldigt många problemområden att arbeta med inom idrott och fritidssektorn men samtidigt är det en fantastisk plattform för att nå ut till killar och män och verkligen förändra. Jag kommer själv från idrottsrörelsen och har sett dess baksidor så jag är otroligt peppad på att få göra något för att motverka dem och göra idrotten mer inkluderande och fri från dåliga normer, säger Henrik Teljfors, projektledare på Make Equal.
Kontakt: Henrik Teljfors, projektledare 073 - 642 48 60