METODMATERIAL OCH KUNSKAPSPLATTFORM OM MASKULINITET

På uppdrag av Region Norrbotten har Make Equal utvecklat ett metodmaterial för bättre och mer jämlik folkhälsa.

Idéerna, utvecklandet och framtagandet av Man gör skillnad är ett resultat av ett samarbete mellan Folkhälsocentrum och Kulturenheten vid Region Norrbotten samt Make Equal. Man gör skillnad är ett sätt för att nå målet om en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa.

www.mangorskillnad.se