GRANSKNING AV SAMTALSKLIMAT I JÖNKÖPINGS KOMMUNFULLMÄKTIGE

På uppdrag av Jönköpings kommunfullmäktige granskade Make Equal samtalsklimatet i plenum. Utifrån kvantifierade och kvalitativa metoder utvärderade vi förekomst av exkluderande språk, härskartekniker och kränkningar. Vår analys hade ett intersektionellt perspektiv med fokus på ålder, kön, etnicitet och antal år i kommunfullmäktige.

Resultatet innehöll Make Equals rekommendationer för prioriterade åtgärder med målet om ett mer inkluderande och jämlikt demokratiskt forum.

Jönköpings kommuns logotyp.