KONTAKT

Utbildning och tjänster:
Kim Hof (kim@makeequal.se)


Allmän press och sociala medier:

Kristina Wicksell (kristina@makeequal.se)


Allierad:
Maria Johansson (maria@makeequal.se)


Skärpning:
Yousef Lebbad (yousef@makeequal.se)

 

Allt vi inte pratar om:
Henrik Teljfors (henrik@makeequal.se)

 

Näthatshjälpen:
Sara Sjölander (sara@makeequal.se)


Killmiddag:

Kristina Wicksell (kristina@makeequal.se)


Rekrytering, praktikplats och ekonomi:

Frida Hasselblad (frida@makeequal.se)


Gällande generella frågor om Make Equal som organisation och det arbete som vi bedriver hänvisar vi
i första hand till vår FAQ:
https://makeequal.se/faq/ eller till info@makeequal.se.