Kontakt

Utbildning och tjänster
Malin Averstad Ryd ()

Press och sociala medier
Kristina Wicksell Bukhari ()

Allierad
Maria Johansson ()

Allt vi inte pratar om
Ida Östensson ()

Killmiddag
Johan Pettersson ()

Näthatshjälpen
Kim Hof ()

Rekrytering, praktikplats och ekonomi
Frida Hasselblad ()

Övrigt
Gällande generella frågor om Make Equal som organisation och det arbete som vi bedriver hänvisar vi i första hand till vår FAQ eller till .