KONTAKT

Utbildning och tjänster:
Kim Hof ()


Allmän press och sociala medier:

Kristina Wicksell ()


Allierad:
Maria Johansson ()


Skärpning:
Yousef Lebbad ()

 

Allt vi inte pratar om:
Henrik Teljfors ()

 

Näthatshjälpen:
Sara Sjölander ()


Killmiddag:

Kristina Wicksell ()


Rekrytering, praktikplats och ekonomi:

Frida Hasselblad ()


Gällande generella frågor om Make Equal som organisation och det arbete som vi bedriver hänvisar vi
i första hand till vår FAQ:
https://makeequal.se/faq/ eller till